01/02/2021

Samenvoegen Gemeentes

De voormalige gemeentes Schinnen Onderbanken en Nuth zijn sinds 2018 samengevoegd tot de nieuwe gemeente Beekdaelen. Dit gaf aanleiding tot het wijzigen van de naam Lions Club Schinnen
Onderbanken in de nieuwe naam Lions Club Beekdaelen. De hierdoor ontstane vergroting van ons werkgebied geeft ons de mogelijkheid nieuwe doelen uit deze regio te ondersteunen en de club uit te breiden met nieuwe leden uit deze regio. Weet jij een goed doel of initiatief dat ondersteuning nodig heeft of ben je geïnteresseerd in een kennismaking met onze club neem dan via email contact met ons op.